Často hledáte

Novinky e-mailem

Zaregistrujte si odběr našich novinek e-mailem

Měststká hromadná doprava (MHD) je v Mariánských Lázních provozována trolejbusy a autobusy.

Do vozidel se nastupuje předními dveřmi. Vyjímkou jsou cestující s kočárkem a invalidním vozíkem. Jízdenky se pořizují přímo ve vozidle (kromě časového předplatného). Cestující se odbavují bezhotovostně na terminálu u vstupních dveří vozidla (viz níže), nebo hotovostí u řidiče. Pro bezhotovostní platbu lze použít čipovou kartu „MARIÁNKA“ (Plzeňskou kartu, Karlovarskou kartu, Chebskou kartu), dále InKartu Českých drah (nutná registrace karty do systému Plzeňské karty) nebo bezkontaktní platební karty VISA a MasterCard. V síti MHD lze uplatnit rovněž jízdenky Integrované dopravy Karlovarského kraje IDOK a  jízdenky EgroNet. 

Způsob odbavení ve voze s užitím čipové nebo platební karty

Mám kartu "Mariánka" časovým předplatním tarifem

 1. Cestující, který má kartu „MARIÁNKA“ se zaplaceným (nahraným) časovým předplatním tarifem, např. 30-denním, při nástupu do vozu MHD přiloží kartu k odbavovacímu terminálu (viz obr. 1) k označenému místu pod podsvíceným displejem. Ozve se zvukový signál (pípnutí), čímž bude odbavení ukončeno a cestující postoupí dále do vozu.
 2. Pokud platnost zaplaceného (nahraného) časového tarifu na kartě již uplynula, ozve se odlišný zvukový signál a na displeji se objeví oznámení o neplatnosti (viz obr. 2). Cestující si potom musí zakoupit jízdenku.
Platba kartou

Mám na kartě "Marianka" uloženu elektronickou hotovost
Mám bezkontaktní platební kartu Visa / Master Card

 1. Cestující, který má kartu „MARIÁNKA“ bez nahraného časového předplatného tarifu, ale má na kartě uloženu elektronickou hotovost (zakoupenou a nahranou na kartu v Zákaznickém centru na Hlavní třídě) si na displeji odbavovacího terminálu (obr. 3) dotykem prstu zvolí příslušnou jízdenku, přiloží kartu na označené místo pod displejem a ve spodní části terminálu odebere vytištěnou jízdenku.
 2. Pokud cestující potřebuje více jízdenek (např. pro dalšího spolucestujícího, zavazadlo apod.), opakuje uvedený postup. Informace o zůstatku elektronické hotovosti na kartě „MARIÁNKA“ bude při každé transakci vytištěna na zakoupené jízdence.
 3. Stejný postup cestující použije i při koupi jízdenky bankovní kartou VISA či Master Card, ale musí se jednat o bankovní kartu bezkontaktní!
 4. Pokud cestující nemá na použité kartě dostatečnou hotovost, ozve se zvukové znamení a na displeji se objeví tato informace a cestující si potom musí zakoupit jízdenku za hotovost
Ways of payment
Pokladna
Pro odbavení elektronickou hotovostí lze využít také bezkontaktní karty vydávané

 1. Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s. (obr. 5)
 2. Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. (obr.6)
 3. Dopravním podnikem Cheb, s.r.o. (obr. 7)

Způsob odbavení ve voze při platbě hotovostí

Pokladna
 1. Cestující, který nemá kartu „MARIÁNKA“ ani bezkontaktní bankovní kartu, si zakoupí jízdenku za odpočítanou hotovost přímo u řidiče vozidla MHD
 2. po zaplacení si odebere vytištěnou jízdenku ve spodní části odbavovacího terminálu.
 


Struktura tarifu nového odbavovacího systému MHD 

Jízdenky - platba v hotovosti řidiči
  dospělý dítě
6-15 let
mládež
15-18 let
student
18-26 let
důchodce
do 70 let
důchodce
nad 70 let
zavazadlo,
pes
Základní (nepřestupná) 20 Kč 10 Kč 20 Kč 20 Kč 20 Kč 20 Kč 10 Kč
24 hodinová (přestupní) 60 Kč 30 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 30 Kč
 
Jízdenky - bezhotovostní platba BČK ve voze (Plzeňská karta, bankovní karta)
  dospělý dítě
6-15 let
mládež
15-18 let
student
18-26 let
důchodce
do 70 let
důchodce
nad 70 let
zavazadlo,
pes
Základní (nepřestupná) 18 Kč 9 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč 9 Kč
60 minut (přestupná) 22 Kč 11 Kč 22 Kč 22 Kč 22 Kč 22 Kč 11 Kč
24 hodinová (přestupní) 50 Kč 25 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 25 Kč
 
Časové předplatné ("Mariánka")
  dospělý dítě
6-15 let
mládež
15-18 let
student
18-26 let
důchodce
do 70 let
důchodce
nad 70 let
přenosná
práv.osoby
přenosná*
15 dní 220 Kč --- --- --- --- --- --- 230 Kč
30 dní 350 Kč 160 Kč 160 Kč 160 Kč 160 Kč 160 Kč --- 370 Kč
90 dní 800 Kč 390 Kč 390 Kč 390 Kč 390 Kč --- --- ---
365 dní 2800 Kč** 1300 Kč 1300 Kč 1300 Kč 1300 Kč 300 Kč 4000 Kč** ---

* možnost zapůjčení karty Mariánka oproti vratné záloze 100Kč
** P+R, na vyžádání včetně parkovací karty na shodné časové období pro parkování OA na parkovišti v Kollárově ulici vázanou na RZ vozidla


Způsob odbavení ve voze s užitím jízdenky IDOK

V celé síti  MHD platí jízdenky IDOK  v rozsahu platného tarifu IDOK (zóna 17). Jízdenka IDOK – je vydávána v rámci systému Integrované dopravy Karlovarského Kraje a její užití  se řídí platným Tarifem a Smluvními přepravními podmínkami Integrované dopravy Karlovarského kraje.

Cestující s aktivovaným jízdním dokladem IDOK pro zónu 17 (Mariánské Lázně a okolí s MHD) na kartě „MARIÁNKA“, Chebské kartě, InKartě Českých drah, Plzeňské kartě nebo Karlovarské kartě se odbavují samoobslužně na odbavovacím zařízení. Pro mimořádné případy, kdy odbavovací zařízení časovou jízdenku zaznamenanou na čipové kartě nepřečte, je třeba mít při sobě doklad o jejím zakoupení.

 

 

 

 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb