Často hledáte

Novinky e-mailem

Zaregistrujte si odběr našich novinek e-mailem

Cestuj bezpečně

 • Pokud se pohybujete poněkud pomaleji, nastupujete s kočárkem nebo s invalidním vozíkem dejte řidiči přijíždějícího vozidla znamení (zdvižením ruky). Spíše si Vás všimne a bude Vašemu nástupu věnovat větší pozornost.
 • Vyhrazená místa pro cestující s tělesným postiženÍm jsou v přední polovině vozidel (mezi předními a prostředními dveřmi). Použijte tato místa, řidič o Vás bude mít větší přehled.
 • S kočárkem a s invalidním vozíkem nastupujte do prostředních dveří vozidla. Při nástupu s invalidním vozíkem Vás řidič obslouží – připraví plošinu pro usnadnění nájezdu.
 • Pro výstup použijte signalizaci stejnou, jako používá cestující při výstupu s kočárkem s invalidním vozíkem, nebo  s rozměrným zavazadlem (dvojí stisknutí tlačítka "STOP") nebo tlačítka s příslušným symbolem (kočárku nebo vozíku). Slouží k upozornění řidiče na ztížený pohyb ve dveřích. Nestyďte se požádat spolucestujícího o zmáčknutí signalizačního tlačítka. 
 • Signály dávejte zřetelně a včas, aby řidič mohl na signál bezpečně zareagovat.
 • Cestující na invalidním vozíku je povinen dbát zvýšené opatrnosti při přepravě a zajistit vozík proti samovolnému pohybu.
 • Průvodce, který doprovází osobu s průkazem ZTP-P musí být fyzicky schopen zdravotně postiženého v MHD přepravit. Doprovod osoby na invalidním vozíku u něho musí být po celou dobu přepravy.
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb