Často hledáte

Novinky e-mailem

Zaregistrujte si odběr našich novinek e-mailem

Časové předplatné jízdenky a kupóny

Časový předplatní tarif  je  aktivován na  „PK“ („Mariánce“) vystavené v souladu s platnými obchodními podmínkami pro vydávání a používání čipových nosičů v Zákaznickém centru společnosti MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.(dále jen „MDML“) Hlavní třída, 47/28 v Mariánských Lázních.

Ceny a rozsah  platnosti  časového předplatného tarifu:

Druh časového předplatného 15 denní 30 denní 90 denní 365 denní
dospělý 220 Kč 350 Kč 800 Kč 2800 Kč**
dítě od 6 let do 15 let - 160 Kč 390 Kč 1300 Kč
mládež od 15 let do 18 let - 160 Kč 390 Kč 1300 Kč
student od 18 let do 26 let - 160 Kč 390 Kč 1300 Kč
důchodce do 70 let - 160 Kč 390 Kč 1300 Kč
důchodce nad 70 let - 160 Kč - 300 Kč
invalida ve 3. stupni - 160 Kč 390 Kč 1300 Kč
přenosný  pro právnické osoby - - - 4000 Kč
přenosný * 230 Kč 370 Kč - -

* možnost zapůjčení karty Mariánka oproti vratné záloze 100 Kč
** P+R, na vyžádání včetně parkovací karty na shodné časové období pro parkování OA na parkovišti v Kollárově ulici vázanou na RZ vozidla 

Důchodcem je osoba, která je poživatelem starobního důchodu vydávaného ČSSZ.

Invalidou ve 3. stupni je osoba pobírající důchod pro invaliditu třetího stupně.

Způsob  doložení  nároku  na zlevněné předplatné je stanoven Smluvními přepravními podmínkami dopravce.

Při ztrátě časového kupónu bude cestujícímu na požádání vystaven duplikát. Na vystavení duplikátu časového kupónu má cestující nárok 1x v kalendářním roce.Vystavení duplikátu časového kupónu je zpoplatněno manipulačním poplatkem.

 

  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb