Často hledáte

Novinky e-mailem

Zaregistrujte si odběr našich novinek e-mailem

 • Požadavek na nástup cestujícího s kočárkem cestující čekající v zastávce signalizuje zdvižením ruky. Souhlas či nesouhlas  s nástupem projeví řidič posunkem nebo ústně
 • Výstup  s kočárkem,  s invalidním vozíkem, nebo  s rozměrným zavazadlem musí cestující signalizovat řidiči dvojím stisknutím tlačítka signalizace k řidiči (tlačítka „STOP“) nebo tlačítka s příslušným symbolem (kočárku nebo vozíku).
 • Ve všech případech musí dát cestující signál zřetelně a včas, aby řidič mohl na signál bezpečně zareagovat.
 • .O nástupu kočárku rozhoduje řidič vozidla.
 • Kočárek s dítětem a doprovod (1 osoba) kočárku se přepravuje bezplatně.
 • Cestující je povinen zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy.
 • S kočárkem se do vozidla nastupuje dveřmi označenými symbolem kočárku. V každém vozidle je povoleno přepravovat jeden kočárek, výjimku a to přepravu dalších kočárků, povoluje řidič podle přepravní situace.
 • Prázdný dětský kočárek je možno přepravovat za stejných podmínek jako zavazadlo. Přeprava kočárku s dítětem má přednost před přepravou prázdných kočárků.
 • Průjezd kočárku vozidlem není dovolen.
 • Přeprava kočárků přepravujících věci nebo viditelně sloužících pro přepravu věcí není dovolena.
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb