Často hledáte

Novinky e-mailem

Zaregistrujte si odběr našich novinek e-mailem

MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky mdml.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)
 • Textový odkaz pro přihlášení do redakčního systému webu (kritérium 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Odkaz nemá informační hodnotu pro návštěvníka webu, slouží k aktualizaci www stránek. Využíváme výjimku pro případ, kdy účel odkazu není jednoznačný pro žádného uživatele.
jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 31.05.2021.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek Mgr. Martinou Špádovou.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: nedved@mdml.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.
Tepelská 871/5B, 353 01 Mariánské Lázně
email: nedved@mdml.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz

 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb