Často hledáte

Novinky e-mailem

Zaregistrujte si odběr našich novinek e-mailem

(1)          Pověřená osoba se při výkonu kontroly platnosti jízdních dokladů prokazuje kontrolním odznakem. Na požádání cestujícího předkládá ke kontrolnímu odznaku i kontrolní průkaz. Pověřená osoba může být vybavena záznamovým zařízením a v případě vzniku konfliktní situace nahrávat komunikaci s cestujícími.

(2)          Pověřená osoba je oprávněna sepsat s cestujícím, který nemá platný jízdní doklad a který nezaplatil na místě přirážku k jízdnému za porušení přepravních podmínek, záznam o provedené přepravní kontrole.

(3)          Pověřená osoba, která inkasuje přirážku k jízdnému, je povinna vydat cestujícímu stvrzenku o platbě.

(4)          Pověřená osoba je oprávněna cestujícímu, který se prokazuje neplatným jízdním dokladem tento jízdní doklad odebrat.

(5)          Prokazuje-li se cestující při přepravě „PK“ jako nosičem předplatného, je pověřená osoba oprávněna ji odebrat v případech, kdy:

a)            je používána neoprávněnou osobou,

b)           nejde o originál,

c)            údaje neodpovídají skutečnosti, nebo byly neoprávněně pozměněny,

d)           je-li na seznamu blokovaných karet.

 (6)         Cestující bez platného jízdního dokladu je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému, nebo jen přirážku k jízdnému, zaplatí-li ji pověřené osobě ve voze při přepravní kontrole. Pro setrvání v jízdě je však zapotřebí zakoupit si jízdní doklad.

(7)          Při platbě u v Zákaznickém centru Dopravce je možno uskutečnit platbu hotovostně nebo platební kartou.

(8)          Za jízdu bez platného jízdního dokladu se stanovují tyto přirážky k jízdnému splatné ve voze nebo v Zákaznickém centru Dopravce, Hlavní tř. 400/18 v Mariánských Lázních nebo převodem na účet (pro posuzování je rozhodným dnem datum připsání na účet Dopravce):

Za jízdu bez platného jízdního dokladu se stanovuje základní přirážka k jízdnému ve výši 1000 Kč.

             - V případě, že cestující uhradí přirážku k jízdnému na místě, snižuje se na částku 500 Kč.

             - Pokud dojde k jejímu uhrazení do 15 kalendářních dnů ode dne kontroly v Zákaznickém centru Dopravce, Hlavní tř. 47/28 v Mariánských Lázních, nebo převodem na účet, snižuje se přirážka k jízdnému na částku 500 Kč.

 (9)         Za přepravu nebezpečných věcí, které jsou vyloučeny z přepravy, zaplatí cestující přirážku k jízdnému (dovoznému) ve výši 1000 Kč.

(10)        Cestující zaplatí přirážku k jízdnému ve výši 1000 Kč v případě porušení Smluvních přepravních podmínek (fyzické napadení revizora, řidiče, nebo slovní napadání pověřených pracovníků Dopravce, odmítnutí předložení dokladu totožnosti, odmítnutí prokázání totožnosti - čekání na příjezd hlídky PČR, útěk před revizorem aj.) a dále uhradí případnou vzniklou škodu na majetku, kterou způsobil úmyslně, z nedbalosti, v opilosti nebo při znečištění vozidla.

  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb