Často hledáte

Novinky e-mailem

Zaregistrujte si odběr našich novinek e-mailem

T A R I F    MHD

MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s. r. o. (dále jen MDML)

platný od 1. 1. 2022

 

Nástup cestujících do vozidel MHD (kromě kočárků, invalidních vozíků a rozměrnějších zavazadel) je předními dveřmi a odbavování cestujících provádí řidič.

 

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a přepravné za zavazadla

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a přepravné jsou buď nepřestupní, které platí pouze ve vozidle, ve kterém byly zakoupeny, nebo časové, přestupní. Časová (přestupní) jízdenka je platná od okamžiku vystavení (vytištění) v odbavovacím zařízení při nástupu do vozidla po uvedenou dobu bez omezení počtu přestupů. Nástup do vozidla a prokázání se řidiči však musí být uskutečněno vždy ještě před ukončením (uplynutím) uvedené doby platnosti jízdenky. Jízdenky nelze postoupit jiné osobě.

Jízdenky je možné zakoupit:

a) hotovostně, tzn. u řidiče při nástupu do vozu. Cestující si připraví odpočítané jízdné předem.

Ceny a druhy jízdenek zakoupených platbou v hotovosti u řidiče:

Druh jízdenky

základní nepřestupní

přestupní (24 hod.)

dospělý

20Kč

60 Kč

dítě  od 6 do 15 let

10 Kč

  30 Kč

mládež od 15 do 18 let

20 Kč

60 Kč

student od 18 do 26 let

20 Kč

60 Kč

důchodce do 70 let

20 Kč

60 Kč

důchodce nad 70 let

20 Kč

60 Kč

zavazadlo, pes

10 Kč

30 Kč

b) bezhotovostně, tzn. Plzeňskou kartou v Mariánskolázeňské edici (dále jen „PK“) s dostatečným zůstatkem elektronických peněz. Použít lze i bezkontaktní bankovní platební kartu (VISA, Master Card) s dostatečným zůstatkem na účtu.

Děti a mladiství od 6 do 15 let věku prokazují na požádání (řidiči a přepravní kontrole) nárok na zlevněnou jízdenku (přestupní i nepřestupní) osobním dokladem s fotografií a datem narození, nebo „PK“

Ceny a druhy jízdenek zakoupených „bezhotovostně“ a to „PK“ („Mariánkou“), nebo bezkontaktní bankovní kartou (VISA, MasterCard ):

Druh jízdenky

základní nepřestupní

přestupní (60 min.)

přestupní (24 hod.)

dospělý

18 Kč

22 Kč

50 Kč

dítě  od 6 do 15 let

9 Kč

11 Kč

25 Kč

mládež od 15 do 18 let

18 Kč

22 Kč

50 Kč

student od 18 do 26 let

18 Kč

22 Kč

50 Kč

důchodce do 70 let

18 Kč

22 Kč

50 Kč

důchodce nad 70 let

18 Kč

22 Kč

50 Kč

zavazadlo, pes

9 Kč

11 Kč

25 Kč

Skupinová jízdenka, je určena pro skupinu 5 a více osob cestujících společně. Jízdenku vystavuje na požádání vedoucího skupiny (osoby starší 18 let) řidič. Cena je stanovena součtem hodnot jízdenek pořizovaných „bezhotovostně“.

 

Časové předplatní jízdenky

Časový předplatní tarif je aktivován na „PK“ („Mariánce“) vystavené v souladu s platnými obchodními podmínkami pro vydávání a používání čipových nosičů v Zákaznickém centru společnosti MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. (dále jen „MDML“) Hlavní tř. 400/18 v Mariánských Lázních.  

Ceny a rozsah  platnosti  časového předplatného tarifu:

Druh časového předplatného

15 denní

30 denní

90 denní

365 denní

dospělý

220 Kč

350 Kč

800 Kč

2800 Kč**

dítě  od 6 do 15 let

---

160 Kč

390 Kč

1300 Kč

mládež od 15 do 18 let

---

160 Kč

390 Kč

1300 Kč

student od 18 do 26 let

---

160 Kč

390 Kč

1300 Kč

důchodce do 70 let

---

160 Kč

390 Kč

1300 Kč

důchodce nad 70 let

---

160 Kč

---

300 Kč

invalida ve 3. stupni

---

160 Kč

390 Kč

1300 Kč

přenosný pro právnické osoby

---

---

---

4000 Kč

přenosný *

230 Kč

370 Kč

---

---

* možnost zapůjčení karty  Mariánka oproti vratné záloze 100Kč

** P+R, na vyžádání včetně parkovací karty na shodné časové období pro parkování OA na parkovišti v Kollárově ulici vázanou na RZ vozidla

Důchodcem je osoba, která je poživatelem starobního důchodu vydávaného ČSSZ.

Invalidou ve 3. stupni je osoba pobírající důchod pro invaliditu třetího stupně.

Způsob doložení nároku na zlevněné předplatné je stanoven Smluvními přepravními podmínkami dopravce.

 

Časové předplatní papírové jízdenky pro lázeňské hosty

Jízdenka je nepřenosná, platí na všech linkách dopravce MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. Cestující je povinen před první jízdou vyplnit čitelně údaje na jízdence nesmazatelným způsobem (jméno, příjmení).  Datum zahájení a ukončení platnosti vyplní při prodeji jízdenky obsluha smluvního partnera (infocentra, recepce hotelu).

Jízdenka s nevyplněnými, chybně uvedenými nebo pozměněnými údaji je neplatná.  Rodinná jízdenka platí pro nejvýše dvě dospělé osoby a 2 děti do 15 let (údaje vyplní jeden dospělý).

Cestující je povinen při nástupu předložit jízdenku ke kontrole řidiči a osobám pověřených přepravní kontrolou a na vyžádání se prokázat osobním dokladem, u rodinné jízdenky dokladem dosvědčujícím věk dítěte.

Druh jízdenky

Cena

7 denní

110 Kč

15 denní

220 Kč

7 denní rodinné (2 dospělí+2děti do 15 let)

220 Kč

 

Přepravné za zavazadla a psy :

 • Zavazadlo o rozměrech větších než rozměr 20x30x50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka přesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky,  jehož  rozměr přesahuje 100 x 80 cm, nebo jehož hmotnost přesahuje  25kg,

 • dětský kočárek bez dítěte, lyže,

 • pes.

 

Bezplatná přeprava

 • děti do 6 let,

 • kočárek s dítětem a doprovod (1 osoba) kočárku,

 • jeden průvodce dítěte do 3 let,

 • zavazadlo (menší než 20x30x50 cm),

 • příslušníci policie ČR ve stejnokroji,

 • příslušníci Městské policie ve stejnokroji,

 • držitelé průkazů ZTP a držitelé průkazu ZTP-P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa , pokud se přepravují společně s tímto držitelem, včetně  invalidního vozíku a  tašky na kolečkách,

 • účastníci odboje na základě rozhodnutí Rady města ML,

 • držitelé  Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského.

 

Zvláštní jízdní doklady, smluvní úhrady jízdného a zaměstnanecké jízdné

 1. V celé síti  MHD platí jízdenky sítě EGRONET

 2. V celé síti  MHD platí jízdenky IDOK  v rozsahu platného tarifu IDOK (zóna 16 )

 3. MĚSTSKÁ DOPRAVA  Mariánské Lázně s. r. o. může uzavírat dohody (smlouvy) o přepravě osob a sjednaném způsobu úhrady jízdného  a prokazování se v dopravních prostředcích MHD, kde dopravní výkon je  hrazen objednatelem formou individuální paušální náhrady.

 4. Nárok na zaměstnanecké jízdné mají:

a) Zaměstnanci po dobu trvání pracovního poměru po třech měsících nepřetržitého trvání pracovního poměru se zaměstnavatelem Město Mariánské Lázně.

b) Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci po dobu trvání pracovního poměru po třech měsících nepřetržitého trvání pracovního poměru se zaměstnavatelem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s. r. o.

c) Osoby,  pro které město Mariánské Lázně  vykonává funkci veřejného opatrovníka (§ 471 zákona č. 89/2012 Sb.Občanský zákoník).

      Cena 365 denního zaměstnaneckého  je 300,- Kč.

 

Poplatky

Poplatky za vystavení Plzeňské karty v Mariánskolázeňské edici  a  požadované transakce  je stanoven „Ceníkem služeb“ vydaným společností MDML.

 

Závěrečná  ustanovení

Tento tarif nabývá účinnosti od  1. 1. 2022

Tarif platný od  1. 7. 2021  se tímto ruší.

   MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s. r. o.

 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb