Často hledáte

Novinky e-mailem

Zaregistrujte si odběr našich novinek e-mailem

T A R I F    M H D

MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s. r. o. (dále jen MDML)

platný od 1. 6. 2023

 

Nástup cestujících do vozidel MHD (kromě kočárků, invalidních vozíků a rozměrnějších zavazadel) je předními dveřmi a odbavování cestujících provádí řidič.

 

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a přepravné za zavazadla

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a přepravné jsou buď nepřestupní, které platí pouze ve vozidle, ve kterém byly zakoupeny, nebo časové, přestupní. Časová (přestupní) jízdenka je platná od okamžiku vystavení (vytištění) v odbavovacím zařízení při nástupu do vozidla nebo aktivace v mobilní aplikaci po uvedenou dobu bez omezení počtu přestupů. Nástup do vozidla a prokázání se řidiči však musí být uskutečněno vždy ještě před ukončením (uplynutím) uvedené doby platnosti jízdenky. Jízdenky nelze postoupit jiné osobě.

Jízdenky je možné zakoupit:

a) hotovostně, tzn. u řidiče při nástupu do vozu. Cestující si připraví odpočítané jízdné předem.

Ceny a druhy jízdenek zakoupených platbou v hotovosti u řidiče:

Druh jízdenky

základní nepřestupní

přestupní (24 hod.)

dospělý

20Kč

60 Kč

dítě od 6 do 15 let

10 Kč

                      30 Kč

mládež od 15 do 18 let

20 Kč

                      60 Kč

student od 18 do 26 let

20 Kč

60 Kč

důchodce do 70 let

20 Kč

60 Kč

důchodce nad 70 let

20 Kč

60 Kč

zavazadlo, pes

10 Kč

30 Kč

b) bezhotovostně, tzn. Plzeňskou kartou v Mariánskolázeňské edici (dále jen „PK“) s dostatečným zůstatkem elektronických peněz. Použít lze i bezkontaktní bankovní platební kartu (VISA, Master Card) s dostatečným zůstatkem na účtu. Vybrané jízdenky lze zakoupit přes mobilní aplikaci „Virtuální karta“.

Děti a mladiství od 6 do 15 let věku prokazují na požádání (řidiči a přepravní kontrole) nárok na zlevněnou jízdenku (přestupní i nepřestupní) osobním dokladem s fotografií a datem narození, nebo „PK“.

Ceny a druhy jízdenek zakoupených „bezhotovostně“ a to „PK“ („Mariánkou“), bezkontaktní bankovní kartou (VISA, MasterCard) nebo v mobilní aplikaci „Virtuální karta“ (označené *):

Druh jízdenky

základní nepřestupní

přestupní (60 min.)*

přestupní (24 hod.)*

dospělý

18 Kč

22 Kč

50 Kč

dítě od 6 do 15 let

9 Kč

11 Kč

25 Kč

mládež od 15 do 18 let

18 Kč

22 Kč

50 Kč

student od 18 do 26 let

18 Kč

22 Kč

50 Kč

důchodce do 70 let

18 Kč

22 Kč

50 Kč

důchodce nad 70 let

18 Kč

22 Kč

50 Kč

zavazadlo, pes

9 Kč

11 Kč

25 Kč

Skupinová jízdenka, je určena pro skupinu 5 a více osob cestujících společně. Jízdenku vystavuje na požádání vedoucího skupiny (osoby starší 18 let) řidič. Cena je stanovena součtem hodnot jízdenek pořizovaných „bezhotovostně“.

 

Časové předplatní jízdenky

Časový předplatní tarif je aktivován na „PK“ („Mariánce“) vystavené v souladu s platnými obchodními podmínkami pro vydávání a používání čipových nosičů v Zákaznickém centru společnosti MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. (dále jen „MDML“) Hlavní tř. 47/28 v Mariánských Lázních.  

Ceny a rozsah platnosti časového předplatného tarifu:

Druh časového předplatného

15 denní

30 denní

90 denní

365 denní

dospělý

220 Kč

350 Kč

800 Kč

2800 Kč**

dítě od 6 do 15 let

 

160 Kč

390 Kč

1300 Kč

mládež od 15 do 18 let

 

160 Kč

390 Kč

1300 Kč

student od 18 do 26 let

 

160 Kč

390 Kč

1300 Kč

důchodce do 70 let

 

160 Kč

390 Kč

1300 Kč

důchodce nad 70 let

 

160 Kč

 

300 Kč

invalida ve 3. stupni

 

160 Kč

390 Kč

1300 Kč

přenosný pro právnické osoby

 

 

 

4000 Kč**

přenosný *

230 Kč

370 Kč

 

 

* možnost zapůjčení karty Mariánka oproti vratné záloze 100Kč

** P+R, na vyžádání včetně parkovací karty na shodné časové období pro parkování OA na parkovišti v Kollárově ulici vázanou na RZ vozidla

Důchodcem je osoba, která je poživatelem starobního důchodu vydávaného ČSSZ.

Invalidou ve 3. stupni je osoba pobírající důchod pro invaliditu třetího stupně.

Způsob doložení nároku na zlevněné předplatné je stanoven Smluvními přepravními podmínkami dopravce.

 

Krátkodobé časové jízdenky pro turisty a lázeňské hosty

Lze zakoupit v elektronické podobě pomocí mobilní aplikace „Virtuální karta“ nebo v papírové podobě. Jízdenka je nepřenosná, platí na všech linkách dopravce MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. U papírové jízdenky je cestující povinen před první jízdou vyplnit čitelně údaje na jízdence nesmazatelným způsobem (jméno, příjmení). Datum zahájení a ukončení platnosti vyplní při prodeji jízdenky obsluha smluvního partnera (infocentra, recepce hotelu).

Jízdenka s nevyplněnými, chybně uvedenými nebo pozměněnými údaji je neplatná. Rodinná jízdenka platí pro nejvýše dvě dospělé osoby a 2 děti do 15 let (údaje vyplní jeden dospělý). Cestující je povinen při nástupu předložit jízdenku ke kontrole řidiči a osobám pověřených přepravní kontrolou a na vyžádání se prokázat osobním dokladem, u rodinné jízdenky dokladem dosvědčujícím věk dítěte.

Druh jízdenky

Cena

7 dní - lázeňský host, turista

110 Kč

15 dní - lázeňský host, turista

220 Kč

7 dní - rodina (2 dospělí + 2 děti do 15 let)

220 Kč

 

Přepravné za zavazadla a psy

 • Zavazadlo o rozměrech větších než rozměr 20x30x50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka přesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jehož rozměr přesahuje 100x80 cm, nebo jehož hmotnost přesahuje 25kg,

 • dětský kočárek bez dítěte,

 • lyže,

 • pes.

 

Bezplatná přeprava

 • Děti do 6 let,

 • kočárek s dítětem a doprovod (1 osoba) kočárku,

 • jeden průvodce dítěte do 3 let,

 • zavazadlo (menší než 20x30x50 cm),

 • příslušníci policie ČR ve stejnokroji,

 • příslušníci Městské policie ve stejnokroji,

 • držitelé průkazů ZTP a držitelé průkazu ZTP-P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují společně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku a tašky na kolečkách,

 • účastníci odboje na základě rozhodnutí Rady města ML,

 • držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského.

 

Zvláštní jízdní doklady, smluvní úhrady jízdného a zaměstnanecké jízdné

 1. V celé síti MHD platí jízdenky sítě EGRONET.

 2. V celé síti MHD platí jízdenky IDOK  v rozsahu platného tarifu IDOK (zóna 17).

 3. MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s. r. o. může uzavírat dohody (smlouvy) o přepravě osob a sjednaném způsobu úhrady jízdného a prokazování se v dopravních prostředcích MHD, kde dopravní výkon je hrazen objednatelem formou individuální paušální náhrady.

4. Nárok na zaměstnanecké jízdné mají:

a) Zaměstnanci po dobu trvání pracovního poměru po třech měsících nepřetržitého trvání pracovního poměru se zaměstnavatelem Město Mariánské Lázně.

b) Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci po dobu trvání pracovního poměru po třech měsících nepřetržitého trvání pracovního poměru se zaměstnavatelem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s. r. o.

c) Osoby, pro které město Mariánské Lázně vykonává funkci veřejného opatrovníka (§ 471 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník).

      Cena 365 denního zaměstnaneckého je 300,- Kč.

 

Poplatky

Poplatky za vystavení Plzeňské karty v Mariánskolázeňské edici a požadované transakce je stanoven „Ceníkem služeb“ vydaným společností MDML.

 

Závěrečná ustanovení

Tento tarif nabývá účinnosti od 1. 6. 2023.

Tarif platný od 1. 1. 2022 se tímto ruší.                    MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s. r. o.

 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb