Často hledáte

Novinky e-mailem

Zaregistrujte si odběr našich novinek e-mailem

Časové předplatné jízdenky a kupóny

Časový předplatní tarif  je  aktivován na  „PK“ („Mariánce“) vystavené v souladu s platnými obchodními podmínkami pro vydávání a používání čipových nosičů v Zákaznickém centru společnosti MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.(dále jen „MDML“) Hlavní třída, 400/18 v Mariánských Lázních.

Ceny a rozsah  platnosti  časového předplatného tarifu:

Druh časového předplatného 15 denní 30 denní 90 denní 365 denní
dospělý 190 Kč 280 Kč 660 Kč 2200 Kč
dítě od 6 let do 15 let - 140 Kč 330 Kč 1100 Kč
student od 15 let do 26 let - 140 Kč 330 Kč 1100 Kč
důchodce do 70 let - 140 Kč 330 Kč 1100 Kč
důchodce nad 70 let - 140 Kč - 300 Kč
invalida ve 3. stupni - 140 Kč 330 Kč 1100 Kč
přenosný  pro právnické osoby - - - 3500 Kč
přenosný * 200 Kč 300 Kč - -
P+R ** - - - 2200 Kč

* možnost zapůjčení karty Mariánka oproti vratné záloze 100 Kč
** jízdné MHD s parkovací kartou na shodné časové období pro OA na parkovišti v Kollárově ulici vázanou na RZ vozidla 

Důchodcem je osoba, která je poživatelem starobního důchodu vydávaného ČSSZ.

Invalidou ve 3. stupni je osoba pobírající důchod pro invaliditu třetího stupně.

Způsob  doložení  nároku  na zlevněné předplatné je stanoven Smluvními přepravními podmínkami dopravce.

Při ztrátě časového kupónu bude cestujícímu na požádání vystaven duplikát. Na vystavení duplikátu časového kupónu má cestující nárok 1x v kalendářním roce.Vystavení duplikátu časového kupónu je zpoplatněno manipulačním poplatkem.

 

  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb