Bezplatně přepravujeme

  • děti do 6 let
  • kočárek s dítětem a doprovodem (1 osoba) kočárku
  • jednoho průvodce dítěte do 3 let
  • zavazadlo (menší než 25x40x60 cm)
  • příslušníky policie ČR ve stejnokroji
  • příslušníky Městské policie ve stejnokroji
  • držitele průkazů ZTP a ZTP-P, průvodce držitele ZTP-P
  • účastníky odboje na základě rozhodnutí Rady města M.L.
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb