• Požadavek na nástup cestujícího s kočárkem cestující čekající v zastávce signalizuje zdvižením ruky. Souhlas či nesouhlas  s nástupem projeví řidič posunkem nebo ústně
  • Výstup  s kočárkem,  s invalidním vozíkem, nebo  s rozměrným zavazadlem musí cestující signalizovat řidiči dvojím stisknutím tlačítka signalizace k řidiči (tlačítka „STOP“) nebo tlačítka s příslušným symbolem (kočárku nebo vozíku).
  • Ve všech případech musí dát cestující signál zřetelně a včas, aby řidič mohl na signál bezpečně zareagovat.
  • .O nástupu kočárku rozhoduje řidič vozidla.
  • Kočárek s dítětem a doprovod (1 osoba) kočárku se přepravuje bezplatně.
  • Cestující je povinen zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy.
  • S kočárkem se do vozidla nastupuje dveřmi označenými symbolem kočárku. V každém vozidle je povoleno přepravovat jeden kočárek, výjimku a to přepravu dalších kočárků, povoluje řidič podle přepravní situace.
  • Prázdný dětský kočárek je možno přepravovat za stejných podmínek jako zavazadlo. Přeprava kočárku s dítětem má přednost před přepravou prázdných kočárků.
  • Průjezd kočárku vozidlem není dovolen.
  • Přeprava kočárků přepravujících věci nebo viditelně sloužících pro přepravu věcí není dovolena.
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb