Často hledáte

Novinky e-mailem

Zaregistrujte si odběr našich novinek e-mailem

T A R I F    MHD

MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s. r. o. (dále jen MDML)

platný od 1. 7. 2021

Nástup cestujících do vozidel MHD, (kromě kočárků, invalidních vozíků a rozměrnějších zavazadel) je předními dveřmi a odbavování cestujících provádí řidič.

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a přepravné za zavazadla

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a přepravné jsou buď nepřestupní, které platí pouze ve vozidle, ve kterém byly zakoupeny, nebo časové, přestupní. Časová (přestupní) jízdenka je platná od okamžiku vystavení (vytištění) v odbavovacím zařízení při nástupu do vozidla po uvedenou dobu bez omezení počtu přestupů. Nástup do vozidla a prokázání se řidiči však musí být uskutečněno vždy ještě před ukončením (uplynutím) uvedené doby platnosti jízdenky. Jízdenky nelze postoupit jiné osobě.

Jízdenky je možné zakoupit: a) hotovostně, tzn. u řidiče při nástupu do vozu. Cestující si připraví odpočítané jízdné předem.

Ceny a druhy jízdenek zakoupených platbou v hotovosti u řidiče:

 Druh jízdenky

základní nepřestupní

přestupní (24 hod.)

 dospělý

20 Kč

50 Kč

 dítě od 6 let do 15 let

10 Kč

20 Kč

 student od 15 let do 26 let

20 Kč

50 Kč

 důchodce do 70 let

20 Kč

50 Kč

 důchodce nad 70 let

20 Kč

50 Kč

 zavazadlo, pes

10 Kč

20 Kč

                        b) bezhotovostně, tzn. Plzeňskou kartou v Mariánskolázeňské edici (dále jen „PK“) s dostatečným zůstatkem elektronických peněz. Použít lze i bezkontaktní bankovní platební kartu (VISA, Master Card) s dostatečným zůstatkem na účtu.

Děti a mladiství od 6 do 15 let věku prokazují na požádání (řidiči a přepravní kontrole) nárok na zlevněnou jízdenku (přestupní i nepřestupní) osobním dokladem s fotografií a datem narození, nebo „PK“

Ceny a druhy jízdenek zakoupených „bezhotovostně“ a to „PK“ („Mariánkou“), nebo bezkontaktní bankovní kartou (VISA, MasterCard):

 Druh jízdenky

základní nepřestupní

přestupní (60 min.)

přestupní (24 hod.)

 dospělý

15 Kč

20 Kč

44 Kč

 dítě od 6 let do 15 let

7 Kč

10 Kč

18 Kč

 student od 15 let do 26 let

15 Kč

20 Kč

44 Kč

 důchodce do 70 let

15 Kč

20 Kč

44 Kč

 důchodce nad 70 let

15 Kč

20 Kč

44 Kč

 zavazadlo, pes

7 Kč

10 Kč

18 Kč

Skupinová jízdenka, je určena pro skupinu 5 a více osob cestujících společně. Jízdenku vystavuje na požádání vedoucího skupiny (osoby starší 18 let) řidič. Cena je stanovena součtem hodnot jízdenek pořizovaných „bezhotovostně“.

Časové předplatní jízdenky

Časový předplatní tarif je aktivován na „PK“ („Mariánce“) vystavené v souladu s platnými obchodními podmínkami pro vydávání a používání čipových nosičů v Zákaznickém centru společnosti MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. (dále jen „MDML“) Hlavní tř. 400/18 v Mariánských Lázních. 

Ceny a rozsah platnosti časového předplatného tarifu:

 Druh časového předplatného

15 denní

30 denní

90 denní

365 denní

 dospělý

190 Kč

280 Kč

660 Kč

2200 Kč

 dítě od 6 let do 15 let

---

140 Kč

330 Kč

1100 Kč

 student od 15 let do 26 let

---

140 Kč

330 Kč

1100 Kč

 důchodce do 70 let

---

140 Kč

330 Kč

1100 Kč

 důchodce nad 70 let

---

140 Kč

---

300 Kč

 invalida ve 3. stupni

---

140 Kč

330 Kč

1100 Kč

 přenosný pro právnické osoby

---

---

---

3500 Kč

 přenosný *

200 Kč

300 Kč

---

---

 P+ R **

--- --- --- 2200 Kč

* možnost zapůjčení karty Mariánka oproti vratné záloze 100 Kč
** jízdné MHD s parkovací kartou na shodné časové období pro OA na parkovišti v Kollárově ulici vázanou na RZ vozidla

Důchodcem je osoba, která je poživatelem starobního důchodu vydávaného ČSSZ.

Invalidou ve 3. stupni je osoba pobírající důchod pro invaliditu třetího stupně.

Způsob doložení nároku na zlevněné předplatné je stanoven Smluvními přepravními podmínkami dopravce.

Přepravné za zavazadla a psy:

 • zavazadlo o rozměrech větších než rozměr 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka přesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jehož rozměr přesahuje 100 x 80 cm, nebo jehož hmotnost přesahuje 25 kg,
 • dětský kočárek bez dítěte, lyže,
 • pes.

Bezplatná přeprava:

 • děti do 6 let,
 • kočárek s dítětem a doprovod (1 osoba) kočárku,
 • jeden průvodce dítěte do 3 let,
 • zavazadlo (menší než 20 x 30 x 50 cm),
 • příslušníci policie ČR ve stejnokroji,
 • příslušníci Městské policie ve stejnokroji,
 • držitelé průkazů ZTP a držitelé průkazu ZTP-P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují společně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku a tašky na kolečkách,
 • účastníci odboje na základě rozhodnutí Rady města ML,
 • držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského.

Zvláštní jízdní doklady, smluvní úhrady jízdného a zaměstnanecké jízdné

 1. V celé síti MHD platí jízdenky sítě EGRONET
 2. V celé síti MHD platí jízdenky IDOK v rozsahu platného tarifu IDOK (zóna 16)
 3. MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s. r. o. může uzavírat dohody (smlouvy) o přepravě osob a sjednaném způsobu úhrady jízdného a prokazování se v dopravních prostředcích MHD, kde dopravní výkon je hrazen objednatelem formou individuální paušální náhrady.
 4. Nárok na zaměstnanecké jízdné mají:

a) Zaměstnanci po dobu trvání pracovního poměru po třech měsících nepřetržitého trvání pracovního poměru se zaměstnavatelem Město Mariánské Lázně.

b) Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci po dobu trvání pracovního poměru po třech měsících nepřetržitého trvání pracovního poměru se zaměstnavatelem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s. r. o.

c) Osoby, pro které město Mariánské Lázně vykonává funkci veřejného opatrovníka (§ 471 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník).

      Cena 365 denního zaměstnaneckého je 300,- Kč.

Poplatky

Poplatky za vystavení Plzeňské karty v Mariánskolázeňské edici a požadované transakce je stanoven „Ceníkem služeb“ vydaným společností MDML.

Závěrečná ustanovení

Tento tarif nabývá účinnosti od 1. 7. 2021.

Tarif platný od 1. 7. 2020 se tímto ruší.                                       

 MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s. r. o.

 

 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb