TARIF MHD MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o. platný od  1.9. 2018

Nástup cestujících do vozidel MHD (kromě kočárků, invalidních vozíků a rozměrnějších zavazadel) je předními dveřmi a odbavování cestujících provádí řidič.

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a přepravné za zavazadla

Jízdenky pro jednotlivou jízdu  a přepravné jsou  buď nepřestupní, které platí pouze ve vozidle, ve kterém byly zakoupeny, nebo časové, přestupní. Časová (přestupní) jízdenka je platná od okamžiku vystavení (vytištění) v odbavovacím zařízení při nástupu do vozidla po uvedenou dobu bez omezení počtu přestupů. Nástup do vozidla a prokázání se řidiči však musí být uskutečněno vždy ještě před ukončením (uplynutím) uvedené doby platnosti jízdenky. Jízdenky nelze postoupit jiné osobě.

Jízdenky je možné zakoupit:

a) hotovostně, tzn. u řidiče při nástupu do vozu. Cestující si připraví odpočítané  jízdné  předem.

Ceny a druhy jízdenek zakoupených platbou v hotovosti u řidiče:

Druh jízdenky základní nepřestupní 24 hodinová (přestupní)
dospělý 20 Kč 50 Kč
dítě od 6 do 15 let 10 Kč 20 Kč
student od 15 do 26 let 20 Kč 50 Kč
důchodce do 70 let 20 Kč 50 Kč
důchodce nad 70 let  20 Kč 50 Kč
zavazadlo, pes 10 Kč 20 Kč

 b) bezhotovostně, tzn. Plzeňskou kartou v Mariánskolázeňské edici (dále jen „PK“) s dostatečným zůstatkem elektronických peněz. Použít lzr i bezkontaktní bankovní platební kartu  (VISA, Master Card) s dostatečným zůstatkem na účtu.

Děti a mladiství od 6 do 15 let věku prokazují na požádání (řidiči a přepravní kontrole) nárok na zlevněnou jízdenku (přestupní i nepřestupní)  osobním dokladem s fotografií a datem narození, nebo „PK“

Ceny a druhy jízdenek zakoupených „bezhotovostně“ a to „PK“ („Mariánkou“), nebo bezkontaktní bankovní  kartou (VISA, MasterCard):

Druh jízdenky základní nepřestupní 60 min (přestupní) 24 hod (přestupní)
dospělý 12 Kč 18 Kč 40 Kč
dítě od 6let  do 15 let 6 Kč 9 Kč 18 Kč
student od 15 let do 26 let 12 Kč 18 Kč 40 Kč
důchodce do 70 let 12 Kč 18 Kč 40 Kč
důchodce nad 70 let 12 Kč 18 Kč 40 Kč
zavazadlo, pes 6 Kč 9 Kč 18 Kč

Skupinová jízdenka, je určena pro skupinu 5 a více osob cestujících společně. Jízdenku vystavuje na požádání vedoucího skupiny (osoby starší 18 let) řidič. Cena je stanovena součtem hodnot jízdenek pořizovaných „bezhotovostně“.

Časové předplatní jízdenky

Časový předplatní tarif  je  aktivován na  „PK“ („Mariánce“) vystavené v souladu s platnými obchodními podmínkami pro vydávání a používání čipových nosičů v Zákaznickém centru společnosti MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.(dále jen „MDML“) Hlavní tř. 400/18 v Mariánských Lázních.

Ceny a rozsah  platnosti  časového předplatného tarifu:

Druh časového předplatného 15 denní 30 denní 90 denní 365 denní
dospělý 190 Kč 280 Kč 660 Kč 2200 Kč
dítě od 6 let do 15 let   140 Kč 330 Kč 1100 Kč
student od 15 let do 26 let   140 Kč 330 Kč 1100 Kč
důchodce do 70 let   140 Kč 330 Kč 1100 Kč
důchodce nad 70 let       100 Kč
invalida ve 3. stupni   140 Kč 330 Kč 1100 Kč
přenosný pro právnické osoby       3500 Kč

 Důchodcem je osoba, která je poživatelem starobního důchodu vydávaného ČSSZ.

Invalidou ve 3. stupni je osoba pobírající důchod pro invaliditu třetího stupně.

Způsob  doložení  nároku  na zlevněné předplatné je stanoven Smluvními přepravními podmínkami dopravce.

Přepravné za zavazadla a psy :

 • o rozměrech větších než rozměr 25x40x60 cm
 • tyčového tvaru delší než 150 cm, s průměrem větším než 20 cm
 • deskového tvaru o rozměrech větších než 100x100x5 cm
 • dětský kočárek bez dítěte, lyže
 • pes

Bezplatná přeprava:

 • děti do 6 let
 • kočárek s dítětem a doprovod (1 osoba) kočárku
 • jeden průvodce dítěte do 3 let
 • zavazadlo (menší než 25x40x60 cm)
 • příslušníci policie ČR ve stejnokroji
 • příslušníci Městské policie ve stejnokroji
 • držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, průvodce držitele ZTP-P
 • účastníci odboje na základě rozhodnutí Rady města M.L.
 • držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Jánského

Zvláštní jízdní doklady, smluvní úhrady jízdného a zaměstnanecké jízdné

1. V celé síti  MHD platí jízdenky sítě EGRONET

2. MĚSTSKÁ DOPRAVA  Mariánské Lázně s. r. o. může uzavírat dohody (smlouvy) o přepravě osob a sjednaném způsobu úhrady jízdného  a prokazování se v dopravních prostředcích MHD, kde dopravní výkon je  hrazen objednatelem formou individuální paušální náhrady.

3. Nárok na zaměstnanecké jízdné mají:

a) Zaměstnanci po dobu trvání pracovního poměru po třech měsících nepřetržitého trvání pracovního poměru se zaměstnavatelem Město Mariánské Lázně.

b) Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci po dobu trvání pracovního poměru po třech měsících nepřetržitého trvání pracovního poměru se zaměstnavatelem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s. r. o.

c) Osoby pro které město Mariánské Lázně  vykonává funkci veřejného opatrovníka (§ 471 zákona č. 89/2012 Sb.Občanský zákoník).

Cena 365 denního zaměstnaneckého  je 200,- Kč.

Poplatky

Poplatky za vystavení Plzeňské karty v Mariánskolázeňské edici  a  požadované transakce  je stanoven „Ceníkem služeb“ vydaným společností MDML.

Závěrečná  ustanovení

Tento tarif nabývá účinnosti od 1.9. 2018

Tarif platný od 29. 4. 2017 se tímto ruší

MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.

 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb