Usnesením zastupitelstva ZM / 361 / 16 ze dne 13.9.2016 a rady města RM / 261 / 17 ze dne 25.4.2017 byly schváleny některé úpravy o kterých bychom chtěli  cestující informovat.    

Stávající „papírové“ legitimace (kupony) budou platné do ukončení doby platnosti na kuponu. Výjimku  tvoří  roční (365 denní) kupony, které budou uznávány do konce roku 2017 a ty kupony, které platností  přesahují  do roku 2018 budou cestujícím bezplatně překopírovány na „Mariánku“. Tito cestující tedy mají dost času a nemusí  spěchat.

Nový tarif zavádí možnost zakoupení (aktivace) zlevněného 365 denního předplatného tarifu za  1 100 Kč. Tento mohou využít děti do 15 let, ale také důchodci do 70 let, nebo invalidé ve 3. stupni. Tito invalidé mohou samozřejmě využít  i  ostatní  zlevněné předplatné, např. 30 nebo 90 denní.

Do skupiny bezplatných přeprav nově přibyl : jeden průvodce dítěte do 3 let 

Předpokládá se, že tímto „průvodcem bude zpravidla „rodič“ (např. matka nesoucí dítě v závěsu), ale může se jednat i o ostatní doprovod, vždy však pouze jedna osoba.  Cestující s kočárkem nadále cestuje bezplatně.

Další úprava u nároku na bezplatnou přepravu zahrnuje skupinu „účastníci odboje“, kteří  mohou cestovat s bezplatným tarifem aktivovaným na „Mariánce“ a to na základě odsouhlasení Rady města.

Stávající  ustanovení  vztahující se pouze na  členy  Českého svazu bojovníků za svobodu je zrušeno.

Nově je možné ve  vozech  MHD   zakoupit  i „skupinovou jízdenku“ např. při přepravě školních tříd apod. Tyto jízdenky vystavuje na požádání řidič a musí se jednat o skupinu minimálně 5 osob. Tyto potom cestují společně a při kontrole (revizorovi)  se prokazuje vedoucí skupiny. Měla by to být osoba starší 18 let. Cenu lze hradit v hotovosti  i kartou a cena je vždy stanovena součtem hodnot (počtu a druhu jízdenek), jako při platbách kartou (cenově výhodnějšími).

Přestupní jízdenky -  u těchto jízdenek je pro posouzení  platnosti  při přestupu  rozhodující  čas nástupu do vozu. V průběhu přepravy tak  již může být na jízdence uvedený časový limit překročen.

Částečně jsou upraveny rozměry zavazadel podléhající platbě přepravného.

Přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu zůstává  1000 Kč, při zaplacení na místě nebo do 15 kalendářních dnů se snižuje na 500 Kč.

Upozornění na platbu elektronickou hotovostí (peněženkou) v MHD v Karlových Varech!  Vzhledem k tomu, že Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.  ještě  nezprovoznil  nový odbavovací systém  (instalují  rovněž  derivát „Plzeňské karty“), nelze zatím elektronickou  hotovostí   na „Mariánce“ platit jízdné v MHD v Karlových Varech! O připojení do systému budeme informovat.

Ing. Jiří Klusoň, prokurista

zpět
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb