Vážení cestující, jak již bylo zveřejněno, připravujeme pro MHD v Mariánských Lázních nový odbavovací systém, který umožní komfortnější odbavení v trolejbusech a autobusech. Ke spuštění, resp. zahájení nového způsobu odbavování dojde na jaře příštího roku, kdy novou technologií budou vybavena všechna vozidla, avšak přípravná fáze, konkrétně příjem žádostí pro výdej bezkontaktních čipových karet, bude zahájen již v prosinci letošního roku. Pro připomenutí doplňujeme, že se bude jednat o systém „Plzeňské karty vydávané v Mariánskolázeňské edici“, který bude prakticky v plném rozsahu, avšak s naší „místní“ úpravou související se způsobem odbavování (nástupem do vozů pouze předními dveřmi), použit pro Mariánské Lázně. Tato bezkontaktní čipová karta cestujícím umožní „nahrání“ některého z časových předplatných tarifů, tzn. že, převezme funkci stávajících „papírových“ kuponů a nebo, prostřednictvím aktivované „elektronické hotovosti“, umožní bezhotovostní nákup jízdenek ve vozidle. Bude samozřejmě možná i kombinace obou variant. Aby systém mohl být využíván v plném spektru jeho možností, je potřeba vybavit cestující těmito kartami a to v dostatečném časovém předstihu.

Příjem žádostí

Společnost MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. (dále jen „MDML“) zahájí od 1. prosince 2016 v Zákaznickém centru MDML na Hlavní tř. 400/18 příjem žádostí o vydání „karty“. Protože se jedná o nový systém (správcem jsou Plzeňské městské dopravní podniky a.s.) budou pro vystavení karet používány nové formuláře, které si cestující vyzvednou přímo v Zákaznickém centru, nebo si je vytisknou z internetu (www.mdml.cz). Jedná se o dva formuláře a to „Žádost o vydání karty“ a „Obecné obchodní podmínky“. Oba formuláře musí být vyplněné žadateli, nebo, v případě dětí, jejich zákonnými zástupci. Správnosti údajů uváděných u dětí je nutné prokázat buď rodným listem, nebo údaji zapsanými v občanském průkazu. Důležitou podmínkou pro přijetí žádosti, kromě správného vyplnění požadovaných údajů, je i nalepení aktuální průkazové fotografie žadatele 35 x 45 mm! Na žádost může být, kromě povinných údajů (ve formulářích silně orámovaných), žadatelem ještě uváděna kontrolní otázka a správná odpověď pro případy následného „blokování“ a „odblokování“ karty při ztrátě apod. Veškeré další doplňující informace jsou uvedeny ve formulářích. Studenti, kteří doložili potvrzení o studiu pro tento školní rok a mají vystavenou časovou předplatní jízdenku (legitimaci) další potvrzení k žádosti přikládat již nemusí. Vyplněné žádosti o vydání karty budou přijímány rovněž v Zákaznickém centru na Hlavní třídě a karta bude připravena k vyzvednutí cca dva měsíce od přijetí vyplněné žádosti, tzn. od února 2017 a následně. Zde je nutné doplnit, že všem žadatelům, kteří podají žádost o vydání karty ještě v prosinci 2016, bude tato karta vydána bezplatně. Žádosti podané od ledna 2017 již budou zpoplatněny v souladu s „Ceníkem služeb“ platným od 1. 1. 2017 (cena za vystavení karty bude 100 Kč). Aktivace karty, resp. nahrání časového předplatného tarifu, případně elektronické hotovosti bude potom možné v průběhu února a března 2017. Případné dotazy zodpoví pracovníci Zákaznického centra přímo, nebo je lze zaslat na e-mailovou adresu: mhd@mdml.cz

Formuláře pro podání žádosti o kartu najdete také v záložce DOKUMENTY.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ PLZEŇSKÉ KARTY V MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ EDICI
zpět
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb